Wednesday, December 29, 2010

Puan Sewindu

Bolehkah kiranya aku menadah bejana
Diatip rapi untuk begawan
Semoga bau bauan ambar ini segera pergi

Adikara adi menyusun bahari
Namun aku alah dengan masygul hati
Mahu ungsi menunggang semberani persih

Namun aku harus bersemayam
Diatas peterana pualam bersama kandil kelembak
Di zamin semerah yang mungkin sewindu

No comments:

Post a Comment